A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.

     Przedstawicielstwo w Polsce Messe Düsseldorf Group

Spółki należące do grupy:
                                              Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf ASIA Pte. Ltd.           Messe Düsseldorf North America Inc.
Messe Düsseldorf Moskau OOO           Messe Düsseldorf India Pvt. Ltd.
Messe Düsseldorf Japan Ltd.                    Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd.
Messe Düsseldorf China Ltd.

 

ul. Kazachska 1/57
02-999 Warszawa
Polska / Poland

tel. 0048 22  290 86 90,   664 63 14,   664 63 15
fax 0048 22  664 63 18

www.as-messe.pl     Informacje dot. uczestnictwa w targach, warunków, kosztów, procedur, zamówień:

e-mail:     promocja@as-messe.pl              ¦                        e-mail:     targi@as-messe.pl
tel.             798 542 378                                     ¦                        tel.             797 869 321

 NIP:951 21 11 658
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000193552
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN