A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.

     Przedstawicielstwo w Polsce Messe Düsseldorf Group                                                                                                                                                       FORMULARZ  DO  KONTAKTU

Spółki należące do grupy:

Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf ASIA Pte. Ltd.
Messe Düsseldorf Moskau OOO
Messe Düsseldorf Japan Ltd.
Messe Düsseldorf China Ltd.

 

ul. Kazachska 1/57
02-999 Warszawa
Polska / Poland

tel. 0048 22  290 86 90,   664 63 14,   664 63 15
fax 0048 22  664 63 18

www.as-messe.pl

 

Messe Düsseldorf North America Inc.
Messe Düsseldorf India Pvt. Ltd.
Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd.       Informacje dot. uczestnictwa w targach, warunków, kosztów, procedur, zamówień:

  e-mail:     promocja@as-messe.pl              ¦                        e-mail:     targi@as-messe.pl
  tel.             798 542 378                                     ¦                        tel.             797 869 321

     NIP:  951 21 11 658
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS:  0000193552
  Wysokość kapitału zakładowego:  50 000 PLN