A.S.M. Consulting Duesseldorf s.l.

          Przedstawicielstwo w Polsce Messe Düsseldorf Group                                                                                                                                              

          Spółki należące do grupy:

Messe Düsseldorf GmbH
Messe Düsseldorf ASIA Pte. Ltd.
Messe Düsseldorf Japan Ltd.
Messe Düsseldorf China Ltd.

Kontakt w Polsce:

ul. Kazachska 1/57
02-999 Warszawa

Polska / Poland

tel. 0048 22  290 86 90,   664 63 14,   664 63 15
fax 0048 22  664 63 18

www.as-messe.pl

 

Messe Düsseldorf North America Inc.
Messe Düsseldorf India Pvt. Ltd.
Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd.     Informacje dot. uczestnictwa w targach, warunków, kosztów, procedur, zamówień:

e-mail:     promocja@as-messe.pl              ¦                        e-mail:     targi@as-messe.pl
tel.             798 542 378                                     ¦                        tel.             797 869 321